Audytor behawioralny oraz Tworzenie kultury bezpiecznych zachowań

350,00  brutto

Szkolenie przeznaczone dla: obserwatorów BBS

<

Cel Szkolenia

Przedstawienie uczestnikom technik obserwacji pracowników, identyfikacji przekonań prowadzących do niebezpiecznych zachowań, sposobów motywowania pracowników.

Program

  1. Kultura organizacji a kultura bezpieczeństwa
  2. Teorie bezpieczeństwa: Bird, Latiner, Burkhard. Przyczyny niebezpiecznych zachowań
  3. Komunikacja – narzędzie zmiany zachowań
  • rozróżnienie oceny od spostrzeżenia;
  • doskonalenie umiejętności chwalenia pracownika;
  • sposoby wpływania na doskonalenie wypracowanych rutyn;
  • metody przekazywania informacji  pracownikom, który wykonywali swoje zadania w sposób ryzykowny

4. Metody prowadzenia obserwacji zachowań, nabycie umiejętności

  • „łapania” pracowników na zachowaniach powyżej przyjętego standardu;
  • dostrzeganie zachowań zgodnych ze standardem;
  • nie emocjonalnego przekazywania komunikatu pracownikowi po jego niebezpiecznym zachowaniu

5. Psychologia niebezpiecznych zachowań.

6. Technika prowadzenia audytu behawioralnego.