Bezpieczeństwo podczas pracy z chemią

350,00  brutto

Kurs przeznaczony dla: specjaliści bhp, pracownicy laboratoryjni

Cennik Szkolenia stacjonarnego: Grupa – 2 000 PLN netto dzień szkoleniowy

Cennik Szkolenia e-learning: 350 PLN netto osoba.

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się bezpieczeństwem w laboratoriach a także wszystkich pracowników wykonujących prace analityczne oraz syntezy w laboratorium. Szkolenie ma na celu zaprezentowania sposobu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Reakcje chemiczne, oraz substancje chemiczne mogą tworzyć niebezpieczne sytuacje , które należy poznać w celu minimalizowania zagrożeń.

Jesli chcesz zakupić dostęp do szkolenia e-learning lub szkolenie stacjonarne – prosimy o kontakt z nami : edyta.knapik@edico.pl tel: 666286881

Cel Szkolenia

Zagrożenia chemiczne – identyfikacja oraz rozpoznawanie. Praca ze szkłem. Znakowanie substancji niebezpiecznych. Ograniczanie ryzyka związanego z chemią w praktyce.

Treść Szkolenia

  1. Regulacje prawne dotyczące substancji i mieszanin niebezpiecznych. (REACH ,GHS/ CLP itp.)
  2. Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów.
  3. Karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych.
  4. Zagrożenia występujące w procesie pracy i magazynowania.
  5. Dobór środków ochrony indywidualnej oraz zabezpieczeń technicznych w laboratoriach.
  6. Wyposażenie i zabezpieczanie magazynów, w tym ochrona przeciwpożarowa.
  7. Zasady wspólnego przechowywania chemikaliów.
  8. Raportowanie i Rejestry chemiczne
  9. Przechowywanie substancji niebezpiecznych.
  10. Postępowanie ze zlewkami, odpadami oraz produktami ubocznymi.

You may also like…