Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium – ARTYKUŁ

200,00  brutto

Spis treści

  1. Wymagania dla personelu.
  2. Warunki techniczne i wyposażenie laboratorium..

2.1.Podłogi, ściany, sufity.

2.2.Meble laboratoryjne.

2.3.Dygestoria.

2.4.Urządzenia laboratoryjne.

2.5.  Sprzęt szklany i ceramiczny.

2.5.1 Urządzenia.

  1. Pomieszczenia/budynki magazynów dla potrzeb laboratoryjnych.
  2. Rozwiązania organizacyjne.

4.1.Rozpoznanie zagrożeń, ocena ryzyka oraz dobór środków ochrony indywidualnej

4.2.Magazynowanie substancji chemicznych.

4.3.Praca ze szkłem laboratoryjnym..

4.4.Elektryczność statyczna w laboratorium..

4.5.Natryski bezpieczeństwa, oczomyjki – zasady użycia.

4.6.Zestaw do usuwania rozlanych/rozsypanych substancji chemicznych.

4.7.Środki ochrony przed zagrożeniami

4.8.Środki ochrony przed zagrożeniami

4.9.Środki ochrony indywidualnej

4.10.Postępowanie z odpadami

Stosowanie chemii jest powszechne. Obecnie wypracowano precyzyjne standardy informowania o właściwościach substancji chemicznych również dla końcowego użytkownika, a ich użycie staje się coraz bardziej bezpieczne. Jednak im większa różnorodność i ilość substancji czy mieszanin chemicznych, tym większe ryzyko popełnienia błędu w ich użyciu i tym większa możliwość kontaktu z takimi substancjami dla każdego z nas. Podobnie się rzecz ma przy używaniu substancji chemicznych w sposób profesjonalny, np. w laboratoriach. Można pomyśleć, że skoro substancji chemicznych używają osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, wiedzę i inne niezbędne kompetencje, to proces ten będzie bezpieczny. Jednak statystyki wypadków w laboratoriach chemicznych pokazują, że nie zawsze tak jest i że można jeszcze wiele zrobić dla poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze…..

Cały artykuł dostępny po zakupie…