Działanie społecznej inspekcji pracy

350,00  brutto

Celem szkolenia jest przekazanie osobom pełniącym funkcje społecznych inspektorów pracy wiedzy niezbędnej do pełnienia tych obowiązków
Celem szkolenia jest przekazanie osobom pełniącym funkcje społecznych inspektorów pracy wiedzy niezbędnej do pełnienia tych obowiązków

Program

  • Rozwój bezpieczeństwa pracy w organizacjach. Ocena zgodności z wymaganiami prawa. Systemy zarządzania BHP. Ocena Kultury bezpiecznych zachowań.
  • Podstawy działania SIP (akty wykonawcze, wytyczne działania, zakres działania, uprawnienia i obowiązki SIP, współpraca z pracodawcą, służbą BHP i PIP, książki zaleceń, podstawy prawne  i zakres kontroli SIP)
  • Ocena Ryzyka Zawodowego w praktyce inspektora SIP. Unormowania prawne i normy. Metodologia Oceny ryzyka. Wykorzystanie wyników oceny ryzyka zawodowego. Działania korekcyjne – korygujące i zapobiegawcze. Ćwiczenia.
  • Dochodzenia powypadkowe. Dokumentowanie i badanie wypadków. Analizy przyczyn oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
  • System nadzoru nad warunkami pracy w RP, zagadnienia prawne ochrony pracy
  • Zagadnienia technicznej ochrony pracy