NOWELIZACJA NORMY PN-N-18002:2011

99,00  brutto

Spis treści

1 Wprowadzenie.

2 Koncepcje analizy i oceny ryzyka.

3.Metody analizy i oceny ryzyka zawodowego.

4.Zmiany w normie PN- N-18002.

4.1. Definicje.

4.2. Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego.

4.3. Ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego.

4.4.Osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego.

4.5.Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego.

4.6. Identyfikacja zagrożeń.

4.7. Oszacowanie ryzyka zawodowego.

4.8. Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego.

4.9. Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego.

4.10. Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.

4.11. Monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochronnych.

4.12. Przegląd i weryfikacja  oceny ryzyka zawodowego.

4.13. Załączniki

4.14. Bibliografia.

4.15. Podsumowanie.

 

1. Wprowadzenie

W  kwietniu 2011 roku ukazała się kolejna wersja polskiej normy PN-N- 18002. „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”, która zastąpiła wersję z roku 2000. Norma ta, podobnie jak  jej poprzednia wersja oraz norma PN-N-18001,  jest normą fakultatywną. W dalszej części artykułu nową normę PN-N-18001:2011 będziemy nazywać po prostu normą.

Zanim jednakże zostaną omówione wymagania znowelizowanej normy, zostanie przedstawione tło, w którym ta norma została opublikowana.

W języku perskim rizi(k) oznacza los, dzienną zapłatę, a także chleb. W hiszpańskim, ar-risco oznacza odwagę i zarazem niebezpieczeństwo – podobnie jak w języku francuskim. W języku angielskim risk, to sytuacja powodująca niebezpieczeństwo, choć synonimem potencjalnego źródła zagrożenia jest częściej używane słowo hazard. W wielu encyklopediach słowo ryzyko wyprowadza się z języka łacińskiego, gdzie czasownik risicare znaczy omijać coś – podobnie jak w języku włoskim ris(i)co oznacza rafę, którą statek (kupiecki) powinien ominąć. Dominującym akcentem słowa ryzyko w większości kultur było historycznie niebezpieczeństwo.

W życiu codziennym każdy z nas prowadzi nieustanną ocenę sytuacji i podejmuje decyzje, czy ryzyko związane z określonym zagrożeniem jest usprawiedliwione. Najczęściej mamy do czynienia z ryzykiem podejmowanym dobrowolnie i wiążącym się z takimi dziedzinami ludzkiej aktywności jak prowadzenie samochodu, sport, czy też stosowanie różnego rodzaju używek. W tych przypadkach decyzje podejmowane są w warunkach sporej niepewności informacji i wiążą się z wartościowaniem, które nie zawsze może być wyrażone przez kryteria ilościowe.

Dalsza część artykułu dostępna po dokonaniu zakupu…