Ocena Kultury Bezpieczeństwa – Podręcznik BBS

299,00  brutto

SPIS TREŚCI

 

1.CEL PODRĘCZNIKA BBS.

2.PROCES BEZPIECZEŃSTWA OPARTY NA OBSERWACJI ZACHOWAŃ.

3.AUDYT BEHAWIORALNY.

4.KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WDROŻENIA PROCESU BBS.

5.JAK STOSOWAĆ BBS?.

6.WYKORZYSTANIE MODELU ABC W ROZWOJU KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

7.PRZEWODNIK PO PROCESIE BBS.

8.BUDOWANIE ZESPOŁU OBSERWATORÓW – OKREŚLANIE MISJI

9.DEFINIOWANIE I WYLICZANIE WSKAŹNIKÓW PROCESU.

10.KOMUNIKOWANIE DANYCH I WYNIKÓW ANALIZ Z OBSERWACJI

11.ŚWIĘTOWANIE ZMIAN BĘDĄCYCH WYNIKIEM AUDYTU BEHAWIORALNEGO

12.OBSERWOWANIE ZMIAN ZACHOWAŃ.

13.KOMUNIKACJA WSZYSTKICH ZMIAN PRACOWNIKOM.

14 .USTANOWIENIE ZESPOŁU OBSERWATORÓW..

15.IMPLEMENTACJA BBS W ISTNIEJĄCĄ ORGANIZACJĘ.

16.CZĘSTOTLIWOŚĆ PROWADZENIA AUDYTU BEHAWIORALNEGO..

17.OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚCI KOORDYNATORA ZESPOŁU OBSERWATORÓW.

18.PRZYSZŁOŚĆ ZESPOŁU OBSERWATORÓW BBS.

19.PRZEGLĄD PROCESU BBS MODELEM ABC.

20.WYBÓR PRACOWNIKÓW, KTÓRZY BĘDĄ OBSERWATORAMI

21.SZKOLENIE OBSERWATORÓW..

22.NARZĘDZIE DO ZAPISÓW Z OBSERWACJI

23. Słownik.

 

CEL PODRĘCZNIKA BBS

Celem podręcznika jest przekazanie audytorom behawioralnych (zwanych dalej wymiennie obserwatorami) narzędzi i wiedzy, które pozwolą im efektywnie obserwować zachowania pracowników, zapisywać spostrzeżenia oraz motywować ich do bezpiecznej pracy…

Pozostała część artykułu dostępna po zakupie..