Ocena ryzyka zawodowego

350,00  brutto

Kurs z lektorem. Kurs omawia wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka, stosowaną metodologię. Materiały zawierają omówienie przykładowej metodologi oceny ryzyka: PN-N-18002, Risk Score, OWAS, KIM 1 , KIM 2, Lehmann, ocena ryzyka dla czynników mierzalnych oraz ocena ryzyka dla czynników chemicznych bez ustalonych NDS i w przypadku braku pomiarów.

Szkolenie przeznaczone dla: Odbiorcami szkolenia są kadra kierownicza, specjaliści bhp, pracownicy, osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy, audytorzy wewnętrzni.

Cennik Szkolenia: 300 PLN netto osoba. Grupa 11 do 20 osób – 200 PLN netto/osoba

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa – to wymóg prawny każdego pracodawcy. To właśnie pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy. Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi prawdopodobieństw opierało się o zasady zdrowego rozsądku. W większości przypadków ocena ryzyka zawodowego może być prosta i można ją przeprowadzić zgodnie z popularną pięciokrokową zasadą:

  • Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.
  • Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia.
  • Oszacowanie ryzyka.
  • Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe.
  • Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego. Nasze szkolenie ma na celu przygotowanie Państwa do dokonania prawidłowej i zgodnej z wymaganiami prawnymi oceny ryzyka zawodowego. Nauczenie się prawidłowej oceny ryzyka w sytuacjach nietypowych pozwalających na wykonanie pracy przy zachowaniu akceptowanego poziomu ryzyka. Zapoznanie się z ostatnimi zmianami w polskich przepisach dotyczących oceny ryzyka zawodowego .

Cel Szkolenia

Zaznajomienie się z podstawowymi koncepcjami, bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Poznanie zasad oceny ryzyka i zapobiegania, zdarzeniom wypadkowym. Przypomnienie najważniejszych zagrożeń i odpowiednich środków ochrony.

Zakres metodologii

Kurs z lektorem. KURS omawia wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka, stosowaną metodologię. Materiały zawierają omówienie przykładowej metodologi oceny ryzyka: PN-N-18002, Risck Score, OWAS, KIM 1 , KIM 2, Lehmann, ocena ryzyka dla czynników mierzalnych oraz ocena ryyzka dla czynników chemicznych bez ustalonych NDS i w przypadku braku pomiarów.

W ciągu ostatnich kilku lat ukazało się bardzo dużo szczegółowych wymagań prawnych określających metodologię wykonania oceny ryzyka w sposób zróżnicowany dla różnych grup zagrożeń. Nasze szkolenie jest odpowiedzią na takie wymagania. Dowiecie się Państwo m. in jak wykonać ocenę ryzyka dla zagrożeń czynnikami mechanicznymi, biologicznymi, chemicznymi, obciążeń statycznych czy dynamicznych, a także psychonerwow. Omawiamy również specjalne dedykowane metody oceny ryzyka na przykład dla sytuacji, kiedy nie są z różnych powodów znane stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu, a znamy jedynie jej właściwości fizykochemiczne oraz używane ilości. Przedstawiamy takie metody jak OWAS czy KIM – dedykowane dla problemów zwianych z ergonomią. Poza tym, zapoznajemy z różnymi możliwymi źródłami zagrożeń indywidualne, zawodowe, miejscowe, przedsiębiorstwa. Przedstawiamy również, jak można wykorzystać wynik oceny ryzyka w przedsiębiorstwie np. poprzez analizę efektywności i priorytetów ograniczania ryzyka. Wreszcie, na naszym szkoleniu prezentujemy przykłady, które możecie państwo wykorzystać do prowadzonej przez siebie oceny ryzyka nie tylko w celu uzyskania zgodności z wymaganiami prawnymi ale także ISO 45001