Ocena ryzyka zawodowego – arkusz kalkulacyjny

5 300,00  brutto

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa – to wymóg prawny każdego pracodawcy. Jednakże, w ostatnich latach ukazało się kilkanaście aktów prawnych stawiających wymagania dla procesu oceny ryzyka oraz samej dokumentacji przygotowanej na postawie tych wymagań.

Z obecnego punktu widzenia, metodę oceny ryzyka bezwzględnie powinniśmy dobrać do rodzaju zagrożenia jakie chcemy ocenić, poziomu dokładności oceny, oczekiwanych wyników, szybkości oceny oraz zasobu informacji, jakimi do tej oceny dysponujemy. Zgodnie z prawem natomiast ocena ryzyka winna być wykonana dla czynności, które pracownik wykonuje.

Aby sprostać tym wymaganiom opracowany został arkusz kalkulacyjny do oceny ryzyka zawodowego RAT Risk Assessment Tool wraz z instrukcją obsługi.

 

Dzięki arkuszowi spełnicie Państwo wszystkie wymagania polskiego prawa odnoszące się do oceny ryzyka oraz wymagania normatywne:

– Art. 1041, 2071, 226 i23711a Ustawy Kodeks  Pracy

– § 2, 39 – 39c Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optycznej,

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz.U.11.33.166

– Dz.U.05.259.2173 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

– Dz.U.03.169.1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Dz.U.02.191.1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

– PN-N-18002:2011 – Systemy zarzadzania BHP. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

– OHSAS 18001- Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

– PN-N-18001- Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy


Narzędzie RAT służy do oceny ryzyka z użyciem metod dedykowanych dla poszczególnych grup zagrożeń oraz oceny ryzyka dla wykonywanych czynności

Narzędzie zawiera następujące arkusze (baza programu oraz do wyboru:

 1. opis stanowiska pracy (arkusz wchodzący w skład bazy programu)
 2. zbiorcza informacja dla pracownika (arkusz wchodzący w skład bazy programu)
 3. ocena ryzyka dla zagrożeń urazowych ( RISK SCORE) (arkusz do wyboru)
 4. ocena ryzyka dla obciążeń statycznych ( OWAS) (arkusz do wyboru)
 5. Ocena ryzyka dla obciążeń dynamicznych ( ciągnięcie i pchanie) (KIM I) (arkusz do wyboru)
 6. Ocena ryzyka dla obciążeń dynamicznych ( podnoszenie) (KIM II) (arkusz do wyboru)
 7. Ocena ryzyka dla hałasu w zakresie słyszalnym – na podstawie wyników pomiarów( PN-N- 18002) (arkusz do wyboru)
 8. Ocena ryzyka dla ultradźwięków   – na podstawie wyników pomiarów( PN-N- 18002) (arkusz do wyboru)
 9. Ocena ryzyka dla zagrożeń chemicznych – na podstawie wyników pomiarów( PN-N- 18002) oraz metoda dodatkowa dla zagrożeń chemicznych niemierzalnych ( np. zagrożenia kontaktowe) (arkusz do wyboru)
 10. Ocena ryzyka dla zagrożeń biologicznych(arkusz do wyboru)
 11. Ocena ryzyka – izotopy / źródła promieniotwórcze (arkusz do wyboru)
 12. Ocena wydatku energetycznego – Metoda LEHMANN (arkusz do wyboru)
 13. Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń (arkusz wchodzący w skład bazy programu)
 14. Arkusz potwierdzający weryfikację oceny ryzyka(arkusz wchodzący w skład bazy programu)
 15. Oświadczenie o zapoznaniu się z wynikami oceny ryzyka dla pracownika(arkusz wchodzący w skład bazy programu)
 16. Zestawienie środków ochrony indywidualnej wraz z normami mającymi zastosowanie(arkusz wchodzący w skład bazy programu)

Dodatkowo do obsługi arkusza opracowana została instrukcja użytkownika.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) wybranymi arkuszami, prosimy o kontakt – wycenimy dla Ciebie spersonalizowaną wersję.

Screeny z arkusza , wybrane można pobrać z zakładki obok. Dodatkowo można pobrać instrukcję obsługi przed zakupem. (zakładka). Po zakupie dodatkowo, instrukcja obsługi zawiera również opis każdej użytej metodyki.

Wybrane Screeny z arkusza

strona-startowa owas_2 owas_1 chemia_2 chemia_1screenshot_06_03_2018_21_58_53 screenshot_06_03_2018_21_51_51

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi arkusza kalkulacyjnego ocena ryzyka zawodowego.

Po zakupie, dodatkowo instrukcja obsługi zawiera opis każdej używanej metodyki.