Ocena trendów w normalizacji oraz standaryzacji systemów zarządzania bhp na świecie. Nowe kierunki i spojrzenia. Najnowsze narzędzia – isrs7

49,00  brutto

Przedstawione zostały przekrojowo dotychczasowe trendy w normalizacji i standaryzacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o dokumenty opisujące budowę i funkcjonowanie systemów zarządzania takie jak: BS 8800, NPR 5001, OHSAS 18001, ILO-OSH czy PN-N-18001:2004 OHSMS DNV, SafetyCert BVQI, SCC oraz narzędzia typu ISRS.

Autor ocenia również  istniejące trendy w zakresie rozwoju nowych narzędzi audytorskich i normalizacyjnych związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów zarządzania bhp na świecie. Omówione zostało najnowsze podejście a zarazem narzędzie do zarządzania –  isrs7,obejmujące oprócz wymagań ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PAS 55:2004, Global Reporting Initiative 2002 również bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w postaci wymagań –  OHSAS 18001:1999.Przedstawiono główne kierunki rozwoju zarówno w zakresie tworzonych przewodników dla systemów zarządzania BHP jak i narzędzi mogących wspomagać przedsiębiorstwa we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemów zarządzania BHP.

Dalsza część artykułu po dokonaniu zakupu…