Praktyczne doświadczenia w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka w przemyśle chemicznym.

49,00  brutto

Spis treści

Wstęp.

Substancje chemiczne i mieszaniny jako źródła zagrożenia dla zdrowia człowieka – identyfikacja zagrożenia na etapie wprowadzania do obrotu.

Substancje chemiczne i mieszaniny jako źródła zagrożenia dla zdrowia człowieka – identyfikacja zagrożenia na etapie użycia.

Identyfikacja źródeł zagrożeń chemicznych.

Identyfikacja rodzaju zagrożeń chemicznych.

Ocena narażenia.

Ocena ryzyka – dostępne wyniki pomiarów..

Oszacowanie ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka dla czynników chemicznych bez wyników pomiarów środowiska pracy.

Ilość substancji stosowanej

Ocena ilości substancji

Grupa zagrożenia A..

Podsumowanie.

 

Wstęp

 

Przy omawianiu problemów bezpieczeństwa chemicznego warto przypomnieć słowa Emila Mraka, który powiedział: „Nie ma bezpiecznych substancji, istnieją tylko bezpieczne sposoby ich używania”.

Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. To właśnie najczęściej nieznajomość właściwości substancji chemicznych oraz wzajemnego ich odziaływania jest przyczyną wielu tragedii

 

pozostała część artykułu dostępna po dokonaniu zakupu..