Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

60,00 

Kurs przeznaczony dla pracowników inżynieryjno – technicznych. Kurs realizowany na drodze samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe BHP - samokształcenie kierowane

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP) szkolenie e-learningowe jest równoważną forma szkolenia kursowego dla następujących grup:

– pracowników służb BHP

– pracowników administracyjno-biurowych

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz pracodawców

– pracowników inżynieryjno-technicznych

 

Zapewniamy multimedialny dostęp  poprzez naszą stronę szkolenia.edico.pl do materiałów szkoleniowych dostosowanych swoim zakresem do wymagań branży oraz wymagań prawnych.

 

Szkolenie w tej formie to wiele korzyści:

 

–  dostęp do wymagań prawnych w dziedzinie bhp

– dostęp do materiałów multimedialnych (animacji i filmów) dedykowanych dla określonej branży

– oszczędność czasu (pracownicy otrzymują miesiąc czasu na zaliczenie całości materiałów, nie opuszczając stanowiska pracy)

– zdecydowana redukcja kosztów szkolenia. W porównaniu do kursów stacjonarnych – to nawet więcej niż 50%

– monitorowanie postępów nauczania. Każdy etap szkolenia zakończony jest poprzez specjalny quiz sprawdzający poziom przyswojenia wiedzy przez uczestnika.

– atrakcyjna forma szkolenia – użycie własnego komputera podczas pracy lub w domu.