REGULAMIN SKLEPU NTERNETOWEGO EDICO SP . Z O.O.

§.1 Postanowienia ogólne

Usługodawcą w sklepie internetowym http://edico.pl/kategoria-produktu/e-szkolenia/ jest firma EDICO SP ZOO z siedzibą w Krakowie, przy ul. Białoprądnickiej 33 C, 31-221 Kraków, numer KRS 0000588477, NIP: 945-218-84-03, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydz. Gospodarczy.

§.2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu terminu w nim zawarte mają następujące znaczenie:

Regulamin – Niniejszy dokument świadczenia usług drogą elektroniczną

Sklep internetowy- serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

Administrator - Oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydujące (samodzielnie) o celach i środkach przetwarzania danych osobowych

Dni Robocze- Dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;

Koszyk - element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Cookies - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§.3 Warunki realizacji zamówienia

 1. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym EDICO wiąże się z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje do przestrzegania określonych w nim zasad.
 2. Klient może składać zamówienie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.edico.pl lub też e-mailem, faxem.
 3. Dokonując zakupu za pośrednictwem strony internetowej klient składa zamówienie, wskazując na produkt (usługę) którym jest zaineresowany poprzez wybór znajdującego się polecenia „ DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu płatności, danych do faktury oraz adresu i sposobu dostawy.
 4. Do realizacji każdego zamówienia, dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub dla instytucji Państwowych wystawiana jest faktura VAT.

§.4 Ceny produktów

 1. Ceny zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego QES Consulting zamieszczone przy produkcie:
  1. są cenami netto, nie zawierają podatku VAT
  2. zawierają informacje o kosztach dostawy
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.
 4. Firma EDICO zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i usług. Uprawnienie o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§.5 Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione produkty można dokonać:
  1. Poprzez system DOTPAY
  2. przelewem bankowym;
  3. osobiście, gotówką w siedzibie EDICO
 2. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

§. 6 Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Klienta zamówienia oraz w zależności od wybranej przez Niego formy dostawy.
 2. Firma EDICO nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne.
 3. 3.Firma EDICO nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy lub adresu e-mail.

§.7 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jaki i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu i opisem
 3. Firma EDICO w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§. 8 Zwrot należności Klientom

 1. Firma EDICO dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku uznania reklamacji
 2. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy klienta, za pomocą którego klient dokonał zapłaty lub na rachunek wskazany przez niego.
 3. Firma EDICO nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego rachunku bankowego.

§. 9 Ochrona danych osobowych

 1. Firma EDICO zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmą kurierskim oraz operatorom pocztowym w celu nadania przesyłki.
 3. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie prawnej. Są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych Klientów.
 5. Klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§. 10 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach i usługach zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu K.C.
 2. Firma EDICO nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z e- Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 3. Firma EDICO nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie adresów e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Firma EDICO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01-12-2016

POLITYKA COOKIE

Na niniejszej stronie pliki cookies nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkowników.

Ta strona używa coockies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Więcej na ten temat...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close