Rozmowy o bezpieczeństwie

BBS

Cel Szkolenia

Przedstawienie uczestnikom technik obserwacji pracowników, identyfikacji przekonań prowadzących do niebezpiecznych zachowań, sposobów motywowania pracowników poprzez prowadzenie rozmów o bezpieczeństwie .

Treść Szkolenia

Perspektywy bezpieczeństwa w organizacji, Aspekt ekonomiczny: kryterium minimalizacji wskaźników wypadkowości (koszty wypadków) kryterium maksymalizacji zysków (istota wyniku finansowego), Aspekt humanistyczny, zdrowie, rodzina, bezpieczeństwo, praca; etyka pracy, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

Kultura bezpieczeństwa w organizacji, kultura organizacyjna wg Edgara H. Scheina, jak budować kulturę bezpieczeństwa? rozwój kultury bezpieczeństwa, ocena poziomu rozwoju kultury bezpieczeństwa, Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji, humanistyczna definicja zarządzania, funkcje zarządzania wg Henri Fayola, projakościowe koncepcje w zarządzaniu (cykl Deminga, Keizen, 5S), zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem, role menedżera (Henry Mintzberg), rola menedżerów w budowaniu kultury bezpieczeństwa, Praca zespołowa – przywództwo, Motywacja, hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa, dwuczynnikowa teoria motywacji Fredericka Herzberga, teoria „X, Y” Douglasa McGregora, teoria „Z” Williama Ouchi, pozapłacowe aspekty motywowania, metody motywowania – Model BURKHARDA. Komunikacja narzędzie zmiany przekonań, definicje i poziomy komunikacji, style komunikacji, poprawna komunikacja, pułapki komunikacyjne, język ciała, perswazja, powiedz to inaczej, komunikacja w konflikcie, negocjacje w zarządzaniu, style komunikacji Brounstein’a, BŁĘDY W KOMUNIKACJI BEZPIECZEŃSTWA. Audyt behawioralny PSYCHOLOGIA NIEBEPIECZNYCH ZACHOWAŃ, percepcja, świadomość, osobowość, temperament, zachowania, postawy, nawyki, przyzwyczajenia, Audyt behawioralny – zasadność metody, badania jakościowe (pytania typu: jak? dlaczego?), etnografia organizacji, co to jest BBS?, obserwacja uczestnicząca – jawna, wywiad antropologiczny – swobodny, pogłębiony, niestandaryzowany, niestrukturalizowany, pytania otwarte, rozmówca, nie respondent !!, bariery w prowadzeniu audytów ,audyt behawioralny „Sof silos” – umiejętności, kompetencje, wiedza audytora, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, empatia, asertywność, cracking, Turing, Prowadzenie rozmów motywujących podczas audytu behawioralnego zgodnie z przewodnikiem oraz listami kontrolnymi.

Drugi dzień szkolenia to warsztaty, na których uczestnicy uczą się rozpoznawania niewłaściwych postaw, definiowania problemu, sposobów komunikacji. Celem jest pokazanie, na czym polega obserwacja zachowań oraz jak empatycznie się komunikować z pracownikiem, tak aby zmienić ich postawę. Jak uniknąć błędów w BBS.

Ta strona używa coockies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Więcej na ten temat...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close