ARTYKUŁ – FDIS ISO 45001 – porównanie z OHSAS 18001.

99,00  brutto

iso45001-i-ohsas_dNiniejszy artykuł ma ułatwić osobom nadzorującym funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, pełnomocnikom i audytorom wewnętrznym wdrożenie zmian wynikających z wydania normy FDIS ISO 45001 oraz zrozumienie wymagań nowej normy. Zapisane w artykule  porównania będą odnoszone jedynie do poprzedniej normy międzynarodowej – OHSAS 18001, bez uwzględnienia odniesienia do normy PN-N-18001, jako standardu krajowego.

Zacznijmy od układu. Przyjęto układ normy znany z nowych standardów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 tzw. HLS (High Level Structure), przez co w chwili obecnej wszystkie trzy normy będą silnie kompatybilne i różnić je będą jedynie specyficzne dla danego systemu wymagania.

Poniżej prezentuję zestawienie porównujące spis wymagań pomiędzy poszczególnymi normami . Po zestawieniu opracowano opis różnic pomiędzy OHSAS a ISO 45001…

Celem artykułu jest zestawienie i porównanie wymagań pomiędzy FDIS ISO 45001 a  z OHSAS 18001.

Omówiony został każdy punkt nowej normy w relacji do normy OHSAS 18001. Zestawienie to może posłużyć wszystkim,którzy będą podejmować decyzje o tym jakie nowe wymagania należy wdrożyć przy przejściu na normę OHSAS 18001

 

Artykuł zawiera 17 stron oraz 4300 wyrazów